Lịch công tác tuần từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018
1/2/2018 3:59:02 PM

-------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

01/01/2018

Nghỉ Tết Dương lịch và trực theo phân công

Thứ Ba

02/01/2018

-  Tổ chức thi và giám sát thi khóa 42

-  Nhận hồ sơ đăng kí lớp bồi dưỡng chuẩn Chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng Cán bộ quản lý, bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn (cả tuần)

-  Tổ chức chấm thi HP K41(cả tuần)

-  14g Họp Đảng ủy

Thứ Tư

03/01/2018

-  Rà soát đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2018

 

Thứ Năm

04/01/2018

8g45 Họp Ban kiểm kê tài sản và kiểm kê (Tp: Theo QĐ)

-    Kiểm tra CSVC

Thứ Sáu

05/01/2018

-    Hội ý BGH

-    Báo cáo công tác Đảng năm 2017

 

-  Các khoa nộp danh sách phân đoàn thực tập về phòng Đào tạo và Bồi dưỡng

Thứ Bảy

06/01/2018

-  7g30 Khai giảng lớp BD chuẩn CDNN (GVTH hạng II và GVMN hạng II)       

-  Lớp UD CNTT cơ bản học theo lịch (cả ngày)

 

Chủ Nhật

07/01/2018

 

 

 

                       


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước