Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018
6/15/2018 8:19:00 AM

----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

18/6/2018

-  7g30 Họp ban đề thi tốt nghiệp

-  8g30 Họp BQL lớp BD CBQL THCS

-  Nhận hồ sơ đăng kí lớp BD chuẩn CDNN, tuyển sinh.

-  Chi bộ 2 tổ chức kết nạp đảng viên mới.

- Phát giấy báo dự thi tốt nghiệp cho SV thi lại

Thứ Ba

19/6/2018

-  Hoàn thành Hồ sơ thi đua báo cáo Sở

-  Tiếp tục phát giấy báo dự thi tốt nghiệp cho SV thi lại

- Kiểm tra việc chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Thứ Tư

20/6/2018

-  7g Họp Hội đồng và tiến hành thi môn Lý luận chính trị.

-  Hạn chót các khoa nộp kết quả rèn luyện khóa 42.

-  13g30 Họp Hội đồng và tiến hành thi môn Kiến thức cơ sở

Thứ Năm

21/6/2018

-  7g Họp Hội đồng và tiến hành thi môn Kiến thức chuyên ngành

 

Thứ Sáu

22/6/2018

-  Hội ý BGH

- 8g Hội đồng chấm thi đánh và cắt phách bài thi

 

- Tiếp Đoàn kiểm tra công tác tài chính năm 2017.

Thứ Bảy

23/6/2018

-  Các lớp Đại học liên kết học theo lịch.

 

Chủ Nhật

24/6/2018

-  CB, GV tham gia coi thi tại các điểm thi theo phân công

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước