Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến 24/12/2017
1/2/2018 3:56:28 PM

-----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/12/2017 đến 24/12/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

18/12/2017

-  Tiếp tục nhận hồ sơ đăng kí lớp BD chuẩn CDNN (cả tuần)

-  Tổ chức thi học kỳ I khóa 41 (cả tuần)

-  Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

-  17g: Khai giảng lớp CNTT cơ bản và học.

Thứ Ba

19/12/2017

-  Liên hệ địa điểm thực tập.

-  Tiếp tục khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (theo phân công)

-  Chi bộ 3 đánh giá cuối năm 2017

 

Thứ Tư

20/12/2017

-  Liên hệ địa điểm thực tập tại các phòng GD-ĐT

-  Kiểm tra CSVC và vệ sinh

Thứ Năm

21/12/2017

-  Trình Sở GD& ĐT thành lập BCĐ thực tập Ngành

-  8g45: Họp Ban liên kết đào tạo (TP: Theo QĐ)

-    Chi bộ 2 đánh giá cuối năm 2017

Thứ Sáu

22/12/2017

-    Hội ý BGH

-    Các đơn vị báo cáo kết quả khảo sát việc làm SVTN về phòng ĐT và BD.

-  Chi bộ 1 đánh giá cuối năm 2017

Thứ Bảy

23/12/2017

-    8g: Khai giảng lớp CNTT cơ bản và học

 

Chủ Nhật

24/12/2017

 

 

 

                       


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước