Lịch công tác tuần từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017
1/2/2018 3:53:24 PM

------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

27/11/2017

-  Sinh hoạt về phòng chống tội phạm (Sân trường)

-  Tiếp tục tổ chức thi HP khóa 40

-  Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát việc làm SV tốt nghiệp

Thứ Ba

28/11/2017

-  Dự họp công tác thi đua khen thưởng và công tác kế toán tại Sở GD&ĐT

-  Bố trí, sắp xếp lại phòng máy học Ngoại Ngữ

Thứ Tư

29/11/2017

-  Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và chương trình chi tiết khóa 42

14g : Tổ chức tập huấn kỹ năng NCKH cho SV khóa 40

Thứ Năm

30/11/2017

-  7g30: Nghiệm thu ngân hàng đề thi Anh văn không chuyên (Tp: Theo QĐ)

-  Hạn chót CB, GV thuộc diện kê khai nộp bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 về phòng TC-CTSV

-  14g : Tổ chức đối thoại với đại diện SV (Giảng đường- Tp: Theo thông báo)

Thứ Sáu

01/12/2017

-    Hội ý BGH

-  Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW quý IV/2017 về sở GD- ĐT

-  20g Tổ chức về nguồn đợt 1 cho SV khóa 40 (3 ngày 1, 2, 3/12/2017)

Thứ Bảy

02/12/2017

 

 

Chủ Nhật

03/12/2017

 

 

 

                       


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước