Lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến 07/4/2019
4/3/2019 8:55:50 AM

------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/4/2019 đến 07/4/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

01/4/2019

- Giám sát thao giảng dự giờ học kỳ II theo kế hoạch.

- 14g: Họp ban chấp hành công đoàn (Tp: BCH + tổ trưởng các tổ công đoàn)

- Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN (cả tuần)

Thứ Ba

02/4/2019

 

- Kiểm tra công tác vệ sinh cơ quan.

Thứ Tư

03/4/2019

-7g30: Họp hội đồng sáng kiến và NCKH. (Tp: Theo QĐ)

-9g: Họp định kỳ công tác tháng 4/2019 (Tp: BGH, trưởng các phòng, khoa)

-14g: Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Tp: Theo thông báo, địa điểm: KTX A).

Thứ Năm

04/4/2019

-8g: Tiếp tục thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (Tp: Theo thông báo, địa điểm: KTX A).

-Thăm và giám sát các đoàn TTSP.

 

Thứ Sáu

05/4/2019

- Hội ý BGH

- Tổng hợp và báo cáo góp ý kiến Dự thảo điều chỉnh, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các Khoa gửi lại dự kiến lịch thi HK2 khóa 41 cho phòng KT & ĐBCLGD.

Thứ Bảy

06/4/2019

- Các lớp bồi dưỡng CDNN, CBQL GDMN, lớp ĐH Sư phạm tiếng Anh học theo lịch.

 

Chủ Nhật

07/4/2019

- Các lớp bồi dưỡng CDNN, CBQL GDMN, lớp ĐH Sư phạm tiếng Anh học theo lịch.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước