Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018
9/26/2018 7:57:36 AM

------------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

24/9/2018

-   Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký BD chuẩn CDNN, liên kết ĐH (cả tuần).

-   7g15 Hội ý về thành lập CLB Tin học (Tp: BGH – T. Minh - T. Hào – T. Duy Hòa – C. Tâm).

-   13g45 Sinh hoạt tuần lễ “Công dân – Sinh viên” cho SV khoá 43 (các buổi chiều từ 24 đến 27/9/2018)

Thứ Ba

25/9/2018

-   Hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Hội nghị CBVC năm học 2018-2019.

-   Dự Hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ.

-   Các đơn vị nộp đề cương đề tài đã duyệt về phòng KH-TTTV

Thứ Tư

26/9/2018

-   8g40 Họp Đảng ủy – BGH – T. Danh về công tác cán bộ.

-   Hạn chót các phòng khoa gửi danh sách đăng ký thi đua về thường trực Hội đồng thi đua (đ/c Đính nhận)

Thứ Năm

27/9/2018

-   Các phòng, khoa sắp xếp tổ chức Hội nghị CBVC cấp khoa, phòng.

-   8g40 Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH (Tp: Theo QĐ).

 

Thứ Sáu

28/9/2018

- Dự Hội nghị tổng kết năm học.

-   Tổng hợp và báo cáo kết quả đăng ký thi đua năm học 2018-2019 về Sở GD&ĐT

-   Chuẩn bị Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018.

Thứ Bảy

29/9/2018

 

 

Chủ Nhật

30/9/2018

-    7g Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018.

-    Chuẩn bị CSVC cho Lễ khai giảng năm học.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước