Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018
6/11/2018 9:11:52 AM

----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

11/6/2018

- Các lớp ĐHLK học theo lịch

- Chấm thi các môn chung K41, 42 (02 ngày, thứ 2 +3)

-  14g Họp chi bộ thường kỳ.

-  Chuẩn bị CSVC phục vụ hội thảo KHSV

Thứ Ba

12/6/2018

-  7g30 Tổ chức Hội thảo KHSV (Tp: theo kế hoạch số 49/KH-CĐSP, ngày 7 tháng 5 năm 2018, địa điểm: Giảng đường)

- 14g Họp Đảng ủy

- Hội ý về công tác thi đua

Thứ Tư

13/6/2018

-  7g30 Họp Hội đồng thi đua và Cán bộ cốt cán (Tp: BGH, trưởng+ phó các phòng khoa, lãnh đạo 2 đoàn thể)

- Hoàn chỉnh kỷ yếu Hội thảo KHSV

- 14g Hội ý xây dựng đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” (Tp: BGH+ trưởng các phòng)

Thứ Năm

14/6/2018

-  8g Hội ý về xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Tổng thể phát triển GDTC và thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025” (Tp: BGH, trưởng phòng ĐT&BD, trưởng phòng TC&CTSV, lãnh đạo khoa BMC, tổ trưởng tổ TD)

-  14g Tổng kết thực tập Sư phạm (Tp: Ban chỉ đạo + các trưởng đoàn thực tập, địa điểm: phòng B2.1)

Thứ Sáu

15/6/2018

-  Hội ý BGH

- 8g30 Họp Hội đồng thi tốt nghiệp (Tp: theo QĐ)

-  Hạn chót nhận kê khai giờ dạy (bản giấy và email) năm học 2017-2018 (phòng Đào tạo và Bồi dưỡng)

Thứ Bảy

16/6/2018

- Các lớp ĐHLK học theo lịch

 

 

Chủ Nhật

17/6/2018

- Các lớp ĐHLK học theo lịch

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước