Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019
1/4/2019 9:21:46 AM

---------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

07/01/2019

- Tổ chức thi, giám sát thi và coi thi khoá 43 theo phân công  (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6).

- Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký BD chuẩn CDNN và nhập liệu danh sách (cả tuần).

- Chấm thi các môn chung

Thứ Ba

08/01/2019

- 8g40 : Họp hội đồng xét duyệt PCCM HKII năm học 2018-2019 và PCUĐ đợt 1 năm 2019. (Tp: Theo QĐ)

 

- 14g: Tổ chức Hội thi “Sinh viên tài năng” năm 2019 (địa điểm: Giảng đường).

Thứ Tư

09/01/2019

- 8g40: Họp định kỳ tháng 01/2019 (Tp: BGH + trưởng các phòng, khoa)

- 13g30: Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. (địa điểm: Giảng đường)

Thứ Năm

10/01/2019

- Báo cáo kết quả xét duyệt PCCM HKII và PCUĐ đợt 1 năm 2019 về Sở GD&ĐT.

- 14g: Các chi bộ họp thường kỳ.

Thứ Sáu

11/01/2019

- Hội ý BGH.

 

- Tổ chức thi, giám sát thi và coi thi khoá 43 theo phân công

- 14g: Tiếp đoàn ĐUK về thẩm định công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên .(phòng họp)

Thứ Bảy

12/01/2019

- Các lớp BD CCDNN học theo lịch.        

           

 

Chủ Nhật

13/01/2019

- Các lớp BD CCDNN học theo lịch.

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước