Khoa Giáo dục mầm Non

5/6/2016 2:15:00 PM

Khoa Mầm Non

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa Giáo dục mầm non đảm nhiệm việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các sinh viên học  ngành GDMN


II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Anh

Đào

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

0987852777 

2

Nguyễn Thị Kim

Phượng

P.TK

Thạc sĩ

0987232184 

3

Nguyễn Thị Kim

Liên

VPK

Cử nhân

0989354574

4

Lý Thị

Mến

Giảng viên

Cử nhân

0977661264

5

Ngô Thị Tuyết

Mai

Giảng viên

Thạc sĩ

0984084225

6

Lâm Thị Minh

Phương

Giảng viên

Cử nhân

0987805357

7

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Giảng viên

Cử nhân

0909886405

 Các tin khác