Khoa Giáo dục mầm Non

10/11/2017 4:12:16 PM

----------

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa Giáo dục mầm non đảm nhiệm việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các sinh viên học  ngành GDMN

 

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

1

Nguyễn Thị Anh

Đào

Trưởng Khoa


0915 410 618

2

Võ Thị Kim

Phượng

P.Tr khoa


0987  232 184

3

Nguyễn Thị Kim

Liên

V.P Khoa


0989 35 45 74

4

Ngô Thị Tuyết

Mai

Giảng viên

0949 811 384

0984 084 225

5

Lý Thị

Mến

Giảng viên

 

0977 661 264

6

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Giảng viên

 

0909 886 405

7

Lâm Thị Minh

Phương

Giảng viên

 

0987 805 357

 

 Các tin khác