Tổ Tâm lý-Giáo dục

5/6/2016 2:13:20 PM

TỔ TÂM LÝ-GIÁO DỤC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tổ Tâm lý-Giáo dục là tổ trực thuộc Ban Giám hiệu từ năm 2003.

- Hiện nay  các giảng viên trong tổ tham gia giảng dạy môn Tâm lý học và Giáo dục học trong tất cả các khoa trong trường CĐSP Tây Ninh. Ngoài ra giảng viên trong tổ còn tham gia hợp đồng giảng dạy ở một số lớp ở các trường đại học.

- Trong quá trình hoạt động, tổ đã nhiều lần được công nhận là tổ lao động xuất sắc và lao động tiên tiến, và có cá nhân nhiều lần đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Xây dựng chương trình, kế họach giảng dạy môn Tâm lý- Giáo dục trong quá trình đào tạo sinh viên của trường cả hai hệ Cao đẳng và đại học sư phạm.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên dưới hình thức câu lạc bộ và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình và đề cương bài giảng môn học do nhà trường đề xuất (các môn không có giáo trình). Tổ chức ngiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nân cao chất lượng đào tạo.

III. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐT

1

Nguyễn Thị Thu Cúc

Tổ trưởng

Tiến sĩ

0908451387

2

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên

Tiến sĩ

0909113009

3

Lê Thị Bích Huệ

Giảng viên

Thạc sĩ

0908537808

4

Nguyễn Thị Kim Mai

Giảng viên

Thạc sĩ

01225547642

5

Trịnh Thị Quỳnh

Giảng viên

Cử nhân

0977296290

6

Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

Cử nhân

01696975 026

7

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên

Cử nhân

 0984764914

 Các tin khác