LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/10/2021 đến 17/10/2021

10/8/2021 9:31:40 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/10/2021 đến 17/10/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/10/2021 đến 17/10/2021

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

11/10/2021

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến theo TKB.

- Chuẩn bị văn kiện Hội nghị CB,CC,VC năm học 2021-2022 (theo phân công).

- 14 giờ 00: Chi bộ 3 họp định kỳ tháng 10/2021

Thứ Ba

12/10/2021

- Các khoa, phòng triển khai Kế hoạch công tác NCKH năm học 2021-2022 (cá nhân đăng ký tên đề tài, XD đề cương)

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy thường kỳ.

Thứ Tư

13/10/2021

- Xây dựng KH “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” năm học 2021-2022

 

Thứ Năm

14/10/2021

- 8 giờ 40: Họp thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo (TP: theo QĐ)

 

Thứ Sáu

15/10/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học 2021-2022.

 

Thứ Bảy

16/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

17/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.Các tin khác