LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021

10/29/2021 6:02:20 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

25/10/2021

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến (cả tuần).

- 8giờ 00: Họp thường trực HĐ tuyển sinh cao đẳng năm 2021 và công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 2.

- 8giờ 40:  Xét điểm rèn luyện khóa 44,45.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- Tổng hợp kết quả Hội nghị CB,VC tại các khoa, phòng.

- Các khoa, phòng nộp đề cương đề tài NCKH về phòng Khoa học &TTTV.

Thứ Ba

26/10/2021

- 7giờ 30: Họp liên tịch (ĐDĐU, BGH, CTCĐ) về Hội nghị CB,CC,VC.

- Phát giấy báo trúng tuyển cao đẳng bổ sung đợt 2 (từ thứ Ba đến thứ Sáu).

- Hạn chót nhận danh sách đăng ký thao giảng, dự giờ HK I.

Thứ Tư

27/10/2021

- 7giờ 30: Họp Hội đồng Sáng kiến và NCKH (TP: Theo QĐ số 105)

- 8giờ 00: Họp liên tịch (ĐDĐU; BGH; CTCĐ; Trưởng các khoa, phòng; Trưởng ban TTND) thống nhất giải trình các ý kiến góp ý cho các văn kiện Hội nghị CB,CC,VC.

- Phát hành văn bản giải trình các ý kiến góp ý của CB,VC về các phòng, khoa.

Thứ Năm

28/10/2021

- Các khoa, phòng triển khai văn bản giải trình các ý kiến góp ý đến CB,VC trong đơn vị.

- Các bộ phận có liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị CB,CC,VC

Thứ Sáu

29/10/2021

- 7 giờ 30: Hội nghị CB,CC,VC năm học 2020-2021 (cả ngày)

 

 

Thứ Bảy

30/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

31/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác