LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021

11/19/2021 10:17:40 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

22/11/2021

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến (cả tuần).

- 8 giờ 00: Họp Ban chấm thi tốt nghiệp CĐ năm 2021 (Phòng họp TP theo thông báo)

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- 13 giờ 50: Sinh hoạt ‘Tuần Công dân – Sinh viên”  khóa 46.

Thứ Ba

23/11/2021

- Ban chấm thi tốt nghiệp CĐ năm 2021 tiếp tục làm việc.

- Các phòng, khoa gửi góp ý VTVL về phòng TC&CTSV (trước 10 giờ 00).

- 13 giờ 50: Sinh hoạt ‘Tuần Công dân – Sinh viên”  khóa 46

Thứ Tư

24/11/2021

- Ban chấm thi tốt nghiệp CĐ năm 2021 tiếp tục làm việc.

- 13 giờ 50: Sinh hoạt ‘Tuần Công dân – Sinh viên”  khóa 46

Thứ Năm

25/11/2021

- 8 giờ 00: Họp HĐ thi tốt nghiệp (hồi phách, lên điểm).

- Hoàn chỉnh VTVL.

- 13 giờ 50: Sinh hoạt ‘Tuần Công dân – Sinh viên”  khóa 46

Thứ Sáu

26/11/2021

- 8 giờ 00: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Các khoa, phòng  nộp danh sách và minh chứng đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2022 về phòng TC&CTSV (trước 10 giờ 00).

- 9 giờ 30: Họp HĐ KH&ĐT (Phòng họp - TP theo QĐ)

- Công bố kết quả thi tốt nghiệp CĐ năm 2021

- Cá nhân nộp kê khai tài sản thu nhập năm 2021 về phòng TC&CTSV (trước 16 giờ 00).

Thứ Bảy

27/11/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Các lớp ĐHLT K14, K15 (LK ĐHSP Huế) tiếp tục thi kết thúc học phần.

Chủ Nhật

28/11/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Các lớp ĐHLT K14, K15 (LK ĐHSP Huế) tiếp tục thi kết thúc học phần.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác