Lịch công tác tuần từ ngày 05/06/2017 đến 11/06/2017

6/2/2017 8:55:13 AM

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/06/2017 đến 11/06/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

05/06/2017

-  Các đơn vị họp xét thi đua

-Tổ chức thi và giám sát thi HP HKII  khóa 40 (Các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6)

- Các lớp ĐHLT học theo kế hoạch

- Tổ chức thi và giám sát thi HP HKII  khóa 41 ( Các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6)

-  Tổ chức chấm thi học phần chung

 

Thứ Ba

06/06/2017

-  Tiếp tục chấm thi học phần chung (2 ngày thứ 3, thứ 4)

- Tổng hợp kết quả kiểm tra HSCM và thi đua giai đoạn 2

Thứ Tư

07/06/2017

-  8g40 Họp định kỳ tháng 6 năm 2017 (Tp: BGH + trưởng các đơn vị )

- Hoàn thành báo cáo đăng ký hoạt động GDNN


Thứ Năm

08/06/2017

- 8.40 Họp Hội đồng thẩm định chuyên đề văn (phòng họp- Tp: Theo QĐ + tác giả)

- Hạn chót các phòng, khoa, tổ nộp báo cáo tổng kết năm học và thi đua giai đoạn 2

Thứ Sáu

09/06/2017

- Hội ý BGH

- 8.40 Họp Hội đồng thẩm định chuyên đề văn (phòng họp- Tp: Theo QĐ + tác giả)

- Các khoa hoàn thành xây dựng chương trình môn học/ mô đun các ngành ngoài sư phạm

Thứ Bảy

10/06/2017

-      

 

Chủ Nhật

11/06/2017

 

 

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác