LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021

10/15/2021 11:05:55 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

18/10/2021

Dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 (trực tuyến từ 7 giờ đến 8 giờ 30).

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến theo TKB.

- Tiếp tục phát giấy báo trúng tuyển nhập học NVBS đợt 1 (cả tuần).

- Hoàn chỉnh các văn kiện phục vụ Hội nghị CB,CC,VC năm học 2021-2022.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- Triển khai các văn kiện phục vụ Hội nghị CB,CC,VC năm học 2021-2022 đến các khoa, phòng.

 

Thứ Ba

19/10/2021

- Các khoa, phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức tại đơn vị theo kế hoạch.

- Các Chi bộ triển khai cho quần chúng xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo…..”  theo chuyên đề năm 2021.

Thứ Tư

20/10/2021

- 8 giờ 30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Thành phần theo thông báo).

-  Các Tổ công đoàn phối hợp lãnh đạo các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt kỉ niệm 20/10/2021 theo kế hoạch

- Đảng ủy Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện HD số 14 và HD số 15 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ Năm

21/10/2021

- Xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

 

Thứ Sáu

22/10/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Các khoa, phòng gửi biên bản tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức trước 16 giờ 00.

Thứ Bảy

23/10/2021

Thường trực Hội nghị CB, CC, VC tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức của các khoa, phòng.

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

24/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác