LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021

11/26/2021 11:33:25 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

29/11/2021

- Sinh viên các khóa học trực tuyến (cả tuần).

- 7 giờ 30: họp HĐ xét nâng lương, nâng PC TNNG năm 2022.

- 8 giờ 30: Chi bộ 1, 2 họp đánh giá CB, ĐV cuối năm.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- 13 giờ 50: Sinh hoạt ‘Tuần Công dân – Sinh viên”  khóa 44 (từ thứ hai đến thứ năm).

- 14 giờ 00: Chi bộ 3 họp đánh giá CB, ĐV cuối năm.

Thứ Ba

30/11/2021

- Các Chi bộ báo cáo kết quả đánh giá CB, ĐV về Đảng ủy trường.

- Các khoa gửi báo cáo thao giảng, dự giờ HK I về P.ĐTBD.

- Báo cáo kết quả xét nâng lương, nâng PC TNNG 2022 về Sở GDĐT.

Thứ Tư

01/12/2021

 

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy (đánh giá, xếp loại TCCSĐ và ĐV cuối năm)

Thứ Năm

02/12/2021

- Các khoa gửi báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khoá 44, khoá 45 về P.ĐTBD.

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại TCCSĐ và ĐV về ĐU Khối.

Thứ Sáu

03/12/2021

- 7 giờ30: Hội ý BGH.

- 8 giờ 00: Họp HĐ xét công nhận tốt nghiệp.

 

Thứ Bảy

04/12/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

05/12/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác