LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021

12/3/2021 11:08:48 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

06/12/2021

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến (cả tuần).

- Làm giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2021.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- 13 giờ 50: Sinh hoạt ‘Tuần Công dân – Sinh viên”  khóa 45  (các buổi chiều từ  thứ 2 đến thứ 5).

Thứ Ba

07/12/2021

- Nộp hồ sơ nâng lương, nâng thâm niên nhà giáo 2022 về Sở GDĐT.

- Các khoa gửi báo cáo thao giảng, dự giờ HK I về P.ĐT&BD.

 

Thứ Tư

08/12/2021

- 8 giờ 00: họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (trực tiếp - phòng họp);

- 9 giờ 00: Họp thường kỳ (trực tiếp - phòng họp)

- Tổng hợp thao giảng, dự giờ HK I.

- 14 giờ 00: Chi bộ 1 và 3 họp thường kỳ tháng 12/2021.

Thứ Năm

09/12/2021

- Các khoa gửi báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khoá 46 về P.ĐT&BD.

- Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2021.

- 14 giờ 00: Chi bộ 2 họp thường kỳ tháng 12/2021

Thứ Sáu

10/12/2021

- 7 giờ30: Hội ý BGH .

- Tiếp tục phát giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2021

 

Thứ Bảy

11/12/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

12/12/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác