Lịch công tác tuần từ ngày 24/04/2017 đến 30/04/2017

4/21/2017 8:53:40 AM

.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/04/2017 đến 30/04/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

24/04/2017

-     Đội tuyển Olympic các môn học Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia hội thi tại Bình Dương

-     Tham gia tiếp đoàn kiểm toán nhà nước tại Sở GD&ĐT

-     Xây dựng kế hoạch hành động, triển khai NQ 04-NQ/TW

-     Khoa Tự nhiên tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên

Thứ Ba

25/04/2017

-     7g30 Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và chương trình chi tiết các khoá  (Khoa GDTH)

-     8g40 Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (đợt 2)

-     14g Tổ chức tuyên truyền chống các luận điệu sai trái thù địch của các thế lực phản động (Địa điểm: Giảng đường - Tp: 3 lớp Cao đẳng Mầm Non khóa 39 + Cán bộ giảng viên, sinh viên vắng các đợt trước dự)

Thứ Tư

26/04/2017

-     7g30 Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và chương trình chi tiết các khoá  (Khoa NN, TN)

-     14g Đối thoại với đại diện sinh viên lần II năm học 2016-2017 (Giảng đường)

-     Tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên (theo thông báo)

Thứ Năm

27/04/2017

-     7g30 Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và chương trình chi tiết các khoá  (Khoa GDMN)

-     Khoa GDTH tổ chức Hội thi đọc, kể chuyện

-     Xây dựng kế hoạch chương trình phát triển thanh niên của trường

Thứ Sáu

28/04/2017

-     Hội ý BGH

-     Triển khai Quyết định nhân sự

-     7g30 Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và chương trình chi tiết các khoá  (Khoa XH)

-     Hạn chót các khoa phản hồi ý kiến về lịch thi HK 2 các lớp năm 3

Thứ Bảy

29/04/2017

-      

 

Chủ Nhật

30/04/2017

-     Nghỉ lễ 30/4 và trực theo phân công (cả ngày)

 

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác