LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/3/2022 đến 27/03/2022

3/21/2022 10:17:03 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/3/2022 đến 27/03/2022

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

21/3/2022

- Sinh viên K45 (SP), K44 thực tập.

- Sinh viên K 45(NSP), K46 học theo thời khóa biểu.

- 8 giờ 00: Tiếp trường ĐHKH Huế bàn về LKĐT (TP: theo thông báo).

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

 

Thứ Ba

22/3/2022

- Báo cáo số liệu, minh chứng phục vụ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng.

- Xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ.

Thứ Tư

23/3/2022

- Ban chỉ đạo thăm, kiểm tra các đoàn thực tập.

- 14 giờ 00: Họp UBKT Đảng ủy quí 1/2022.

Thứ Năm

24/3/2022

- 8 giờ 40: Đảng ủy làm việc với 02 đoàn thể quí 1/2022.

- Kiểm tra CSVC.

Thứ Sáu

25/3/2022

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

 

- Báo cáo danh sách đảng viên, quần chúng sử dụng mạng xã hội về Đảng Ủy.

Thứ Bảy

26/3/2022

Lớp ôn kiến thức CĐR Tiếng Anh tiếp tục học.

Các lớp ĐHLK học theo kế hoạch của các trường đại học.

Chủ Nhật

27/3/2022

Lớp ôn kiến thức CĐR Tiếng Anh tiếp tục học.

Các lớp ĐHLK học theo kế hoạch của các trường đại học.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác