Thông báo lớp Cao đẳng liên thông Đại Học - ngành Sư phạm Âm Nhạc

10/6/2016 2:53:08 PM

Lịch tập trung học tập và kinh phí đào tạo lớp Cao đẳng liên thông Đại Học - ngành Sư phạm Âm Nhạc liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
TS_Mythuat002.jpgTS_Mythuat003.jpgCác tin khác

TB xét tuyển NVBS đợt 2 đối với các ngành NSP năm 2017 - 17/08/2017
TB xét tuyển NVBS đợt 1 đối với ngành GDTH năm 2017 - 14/08/2017
Thông tin tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 ! - 06/04/2017
Báo cáo thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017 - 21/03/2017
Đề án tuyển sinh năm 2017 - 31/03/2017
lịch ôn thi tuyển sinh liên thông Đại học (liên kết ĐHSP Huế năm 2016) - 12/10/2016
Thông báo lớp Cao đẳng liên thông Đại Học - ngành Sư phạm Âm Nhạc - 06/10/2016
TB TS Đại Học ngành Sư phạm Mỹ Thuật (hình thức VLVH) - 03/10/2016
DỰ KIẾN LỊCH ÔN THI TS LIÊN THÔNG ĐH (LIÊN KẾT ĐHSP HUẾ) NĂM 2016 - 20/09/2016
Thông báo tuyển sinh ĐH ngành Sư phạm Mỹ Thuật hình thức VHVL 2016 - 19/09/2016
123