THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BD CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

11/7/2019 2:05:53 PM

---------

 

1. Giáo viên Mầm non hạng II (khoá học từ 06/07/2019 đến 29/08/2019).


2. Giáo viên THPT hạn 2 (khóa học từ ngày 17/08/2019 đến 29/09/2019).


- Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng – trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh


-Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu/tuần.


* Lưu ý: Không được nhận thay.

 Các tin khác

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 1 NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐHSP HUẾ - 17/01/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 - 11/12/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 - 10/12/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NGÀNH SP MỸ THUẬT - 29/11/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG NGÀNH SP MỸ THUẬT - 27/11/2019
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GV THPT HẠNG II - 08/11/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BD CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN - 07/11/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BD CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GVTH HẠNG II - 21/10/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC - 21/10/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NĂM 2019 (LẦN 3) - 18/10/2019
12345678910...