TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2018

7/5/2018 3:14:13 PM

--------------


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

A. TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

I. TUYỂN SINH CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

1. Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT quốc gia

2. Phạm vi tuyển sinh

Thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Tây Ninh

3. Phương thức tuyển sinh

- Đối với ngành Giáo dục Tiểu học: Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (90%) kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên) (10%).

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

+ Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (90%) kết hợp với kết quả thi tuyển môn Năng khiếu.

+ Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên) (10%) kết hợp với kết quả thi tuyển môn Năng khiếu.

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

1

51140202

Giáo dục Tiểu học

75

A00

Toán –

Vật lý – Hoá học

A01

Toán –

Vật lý - Tiếng Anh

D01

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

C00

Ngữ văn -Lịch sử - Địa lý

2

51140201

Giáo dục Mầm non

75

M00

Ngữ văn – Toán  – Năng khiếu

 

+ Thời gian đăng ký hồ sơ thi tuyển từ 09/4/2018  -  29/6/2018.

+ Thi tuyển Năng khiếu: Hát, đọc và kể diễn cảm tại trường CĐSP Tây Ninh  từ 05/7/2018 - 08/7/2018.

 

4. Thời gian tuyển sinh

- Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 03/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2018

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ 13/8/2018 đến 22/8/2018

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2: Từ 04/9 đến 11/9/2018

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3: Từ 24/9 đến 28/9/2018

5. Chính sách ưu tiên

Theo Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 6. Lệ phí thi tuyển năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non): 230.000đ.

7. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 thực hiện theomẫu phiếu của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh ban hành.

8. Vị trí việc làm

Giáo viên giảng dạy các trường tiểu học (ngành Giáo dục Tiểu học) và mầm non (ngành Giáo dục Mầm non) trong và ngoài tỉnh.

II. TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT quốc gia

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

       Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (40%) kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học lực lớp 12 xếp từ loại trung bình trở lên) (60%).

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

1

6480201

Công nghệ thông tin

30

A00

Toán - Lý - Hoá

A01

Toán - Lý - Tiếng Anh

 

2

6340403

Quản trị văn phòng

30

C03

Ngữ văn - Toán - Sử

D01

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

C00

Ngữ văn - Sử - Địa

3

6220206

Tiếng Anh

30

D01

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

 

 

 

4. Thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1:

       - Từ ngày 09/4/2018 đến 31/7/2018.

       - Địa điểm: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng - trường CĐSP Tây Ninh.

5. Thời gian tuyển sinh

- Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 03/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2018

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ 13/8/2018 đến 22/8/2018

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2: Từ 04/9 đến 11/9/2018

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3: Từ 24/9 đến 28/9/2018

6. Chính sách ưu tiên

Theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/tổ hợp môn xét tuyển.

8. Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Tây Ninh.

9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo mẫu phiếu của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh ban hành.

10. Vị trí việc làm

10.1. Ngành Công nghệ thông tin

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ mạng.

- Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị, công ty, xí nghiệp…

- Được học liên thông đại học ngành Sư phạm Tin học.

10.2. Ngành Quản trị văn phòng

- Thực hiện các công việc về nghiệp vụ: Công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng tốt cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, văn phòng và góp phần triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

- Được học liên thông đại học.

10.3. Ngành Tiếng Anh

-  Phiên dịch, biên dịch viên, thư ký / trợ lý giám đốc; cán bộ kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng.

- Được học liên thông đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh.


B. TUYỂN SINH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

I.  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (HỆ VLVH)

1. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT quốc gia, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp; có đủ sức khoẻ học tập theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (học bạ 12).

TT

Đơn vị liên kết

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

1

Đại học Cần Thơ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

50

A00

Toán-Lý-Hóa

A01

Toán-Lý-Anh

B00

Toán-Hóa-Sinh

D01

Văn-Toán-Anh

2

Đại học Lao động – Xã hội (CSII)

Công tác

xã hội

50

A00

Toán-Lý-Hóa

A01

Toán-Lý-Anh

D01

Văn-Toán-Anh

C00

Văn-Sử-Địa

 4. Thời gian tuyển sinh

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2018.

5. Thời gian và địa điểm học, học phí, lệ phí xét tuyển

- Học ngày thứ 7, chủ nhật. Học tại trường CĐSP Tây Ninh

- Thời gian học: 4 năm.

- Học phí và lệ phí xét tuyển: Theo quy định của trường liên kết.

6. Vị trí việc làm

6.1. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận: lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện.

- Quản trị, điều hành, thiết kế tour tại các công ty du lịch…..

6.2. Ngành Công tác xã hội

Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ, các bệnh viện, trường học, các cơ quan nhà nước, các tổ chức làm công tác xã hội…

II.  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỆ VLVH)

1. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành, không hạn chế tuổi, có đủ sức khoẻ theo học và được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho đi học.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (xét tuyển)

             TT

Đơn vị liên kết

Tên ngành

Chỉ tiêu

Môn thi tuyển

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Đại học Sư phạm Huế

Giáo dục Tiểu học

50

Triết học

Toán và PPDH Toán ở Tiểu học

Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học

2

Giáo dục Mầm non

50

Triết học

Tâm lý học và giáo dục học mầm non

Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh

3

Sư phạm Tin học

50

Toán cao cấp

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Lý luận dạy học môn Tin học

4

Đại học Cần Thơ

Sư phạm Tiếng Anh

50

Xét tuyển (Các môn xét tuyển theo quy định của trường ĐH Cần Thơ)

 

4. Thời gian dự kiến thi tuyển sinh: Ngày 09 và 10 tháng 06 năm 2018

5. Thời gian và địa điểm học, học phí, lệ phí tuyển sinh

- Thời gian học: Từ 1,5 năm đến 2 năm (Học vào ngày thứ 7, chủ nhật và thời gian hè).

- Địa điểm: Học tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

- Học phí và lệ phí thi tuyển: Theo quy định của trường liên kết.

---------------------------------------

 

* Lưu ý:

- Phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng - trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, điện thoại số:  (0276) 3624360 hoặc Website: cdsptayninh.edu.vn.

- Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng - trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, điện thoại số:  (0276) 3624360 hoặc Website: cdsptayninh.edu.vn.

- Nhà trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa.

 

 
Các tin khác

Thông báo tuyển sinh ĐHLT hình thức VLVH ngành GDTC năm 2019 ! - 19/04/2019
trường CĐSP Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2019 - 08/04/2019
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2019 ! - 02/04/2019
Quyết định Công nhận tốt nghiệp ĐH hình thức VLVH (liên thông) - 20/02/2019
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH (VLVH) - 20/02/2019
Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng theo chuẩn CDNN - 07/01/2019
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2019 - 20/02/2019
Thông báo về việc tuyển sinh du học tại Đài Loan. - 06/12/2018
Tb khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN ! - 04/12/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng Anh, CNTT, chuẩn CDNN GV ! - 12/11/2018
12345678