Thông báo tuyển sinh năm 2017

4/17/2017 7:47:31 AM

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2017 như sau:

1. ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT QG (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển và  kết hợp thi tuyển

- Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. 

- Riêng ngành Giáo dục Mầm non thi tuyển môn Năng khiếu theo quy định của trường.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

1

51140202

Giáo dục Tiểu học

32

A00

Toán –

Vật lý – Hoá học

A01

Toán –

Vật lý - Tiếng Anh

 

D01

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

 

 

C00

Ngữ văn -Lịch sử - Địa lý

 

2

51140201

Giáo dục Mầm non

64

M00

Ngữ văn – Toán  – Năng khiếu

 

 

 

 

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: Theo quy định tại Điều 12 của Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện nhận ĐKXT:

+ Tốt nghiệp THPT.

+ Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường chỉ nhận ĐKXT ngành Giáo dục Mầm non khi thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu tại trường.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (A00). Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp khác với tổ hợp gốc là 0, 5 điểm.

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế hiện hành.

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trường dự kiến tổ chức thi tuyển vào khoảng từ 05/7 đến 08/7/2017 ( lệ phí thi tuyển 230.000 đồng).

1.8. Chính sách ưu tiên: Tổ chức tuyển thẳng; tổ chức ưu tiên xét tuyển.

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển:

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo..

1.10. Các nội dung khác....: Không trái với quy định của Quy chế hiện hành.

 

2. ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT QG (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét  điểm học bạ THPT.

- Lưu ý:

+ Sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Trường dành 80% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức này.

+ Sử dụng Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét điểm học bạ THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên. Trường dành 20% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức này. Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

1

6480201

Công nghệ thông tin

40

Toán - Lý - Hoá

Toán - Lý - Tiếng Anh

 

2

6340403

Quản trị văn phòng

40

Ngữ văn - Toán - Sử

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

Ngữ văn - Sử - Địa

3

6220206

Tiếng Anh

40

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

 

 

 

2.5. Chính sách ưu tiên:  Theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2.6. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/tổ hợp môn xét tuyển.

2.7. Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Tây Ninh.

2.8. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển: Đợt 1 từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ ngày 26/07/2017.

2.9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo mẫu của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh ban hành./.
Các tin khác

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 ! - 29/05/2019
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn CDNN giáo viên THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non - 20/05/2019
Thông báo tuyển sinh ĐHLT hình thức VLVH tại trường CĐSP Tây Ninh - 13/05/2019
Thông báo lần 2 về việc nhận hồ sơ tuyển sinh ĐHLT hình thức VLVH ngành GDTC năm 2019 ! - 25/04/2019
Thông báo tuyển sinh ĐHLT hình thức VLVH ngành GDTC năm 2019 ! - 19/04/2019
trường CĐSP Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2019 - 08/04/2019
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2019 ! - 02/04/2019
Quyết định Công nhận tốt nghiệp ĐH hình thức VLVH (liên thông) - 20/02/2019
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH (VLVH) - 20/02/2019
Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng theo chuẩn CDNN - 07/01/2019
12345678