KH TỔ CHỨC KỲ THI TS K13 (2018 - 2020) VÀ TỐT NGHIỆP K11 (2016-2018)

10/26/2018 2:24:58 PM

----------

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI

TUYỂN SINH KHÓA 13 (2018 - 2020)  & TỐT NGHIỆP KHOÁ 11 (2016-2018)

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH - NĂM 2018

 

 


Kế hoạch, thời gian thi như sau:

            1.  Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi:  16 giờ 00 ngày 02.11.2018

            2. Họp cán bộ coi thi:                  Sáng: 7 giờ 30                Chiều: 13 giờ 30

            3. Gọi thí sinh vào phòng thi:      Sáng: 7 giờ 45               Chiều: 13 giờ 45

            4. Bắt đầu thi:                             Sáng: 8 giờ 00                Chiều: 14 giờ 00

            5. Thu bài                                    Sáng: 10 giờ 00              Chiều: 16 giờ 00

            6. Lịch thi tuyển sinh khoá 13 (2018-2020):

TT

Ngành học

7 giờ 30

Ngày  03/11 /2018

13 giờ 30

Ngày  03/11 /2018

7 giờ 30

Ngày  04/11 /2018

Số thí sinh (Phòng thi)

1

Giáo dục Tiểu học

Triết học

Toán và PPDH Toán ở trường tiểu học

Tiếng Việt và PPDH tiếng Việt ở trường tiểu học

46

(P1,2)

2

Giáo dục Mầm non

Triết học

Tâm lý học và Giáo dục học mầm non

Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh

46

(P3,4)

7. Lịch thi tốt nghiệp khoá 11 (2016-2018):

TT

Ngành học

7 giờ 30

Ngày  03/11 /2018

13 giờ 30

Ngày  03/11 /2018

Số lượng SV

(Phòng thi)

Khoá học

1

Sư phạm

Toán học

Toán cơ sở (ĐS+GT)

Phương pháp dạy học Toán

24

(P5)

2016-2018

2

Sư phạm

Tin học

Kỹ thuật và phương pháp lập trình

Phương pháp dạy học Tin học

26

(P6)

3

Sư phạm

Ngữ văn

Văn học Việt Nam

Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

37

(P7)

4

Giáo dục

Tiểu học

Môn cơ sở (Toán + Tiếng Việt)

Phương pháp dạy học ở trường tiểu học

65

(P8,9)

2016-2018

02 (P9)

2015-2017

5

Giáo dục

Mầm non

Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

Phương pháp tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ mầm non

26

(P10)

2016-2018

01

(P10)

2015-2017

 
Các tin khác

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐH LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2019 - 11/10/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - 23/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC - 16/09/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 05/09/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG SINH ĐỢT 1 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 30/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 29/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 19/08/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CDNN GV (ĐỢT HỌC TỪ 3/2019 ĐẾN 6/2019) - 19/08/2019
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHUẨN CDNN GVMN HẠNG II; GVTH HẠNG II, III; GV THCS HẠNG II VÀ GVTHPT HẠNG II - 14/08/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2019 - 09/08/2019
12345678910