Thông báo nhận lại hồ sơ dự tuyển liên thông đại học !

2/17/2017 9:26:29 AM

Về việc nhận lại hồ sơ dự tuyển liên thông đại học Ngành khoa học Thư viện và Quản trị văn phòng


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

 

THÔNG BÁO


V/v nhận lại hồ sơ dự tuyển liên thông đại học


Ngành khoa học Thư viện và Quản trị văn phòng

 

 


Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo: Các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển liên thông đại học ngành Khoa học Thư viện (liên kết ĐH Văn hóa Tp.HCM) và Quản trị văn phòng (liên kết ĐH Nội vụ Hà Nội) khóa 2015-2017  đến phòng Đào tạo của trường để nhận lại hồ sơ dự tuyển.

Lý do: Số lượng đăng ký dự tuyển không đảm bảo chỉ tiêu nên không mở lớp được.


Lưu ý:  Khi đến nhận hồ sơ, các thí sinh đem theo phiếu thu tiền. Các tin khác