Hướng dẫn xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018

1/31/2018 3:50:41 PM

---------------

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018

Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục, Nhà trường hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018 như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯONG

- Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để ghi nhận công lao của các cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.

- Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

- Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, qui trình được qui định, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân đã được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" ban hành theo Quyết định số 1707QĐ-GD&ĐT ngày 19/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không xét tặng Kỷ niệm chương. Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" có giá trị như Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIỂU CHUẨN

1. Đối tượng:

Kỷ niệm chương xét tặng cho: công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục; công chức, viên chức công tác trong ngành giáo dục đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc theo chế độ Nhà nước qui định; công chức, viên chức công tác trong ngành giáo dục nhưng đã chuyển công tác sang ngành khác.

2. Tiêu chuẩn:

- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mốc thời gian tính số năm công tác là ngày 31/12/2018.

- Cá nhân là Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng.

- Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian qui định bao gồm:

+ Cá nhân làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn trên được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

+ Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" hoặc "Giáo viên giỏi cấp cơ sở" hoặc "Giảng viên giỏi cấp cơ sở" thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

+ Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" hoặc "Giáo viên giỏi" hoặc "Giảng viên giỏi" cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 2,0 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

- Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Cá nhân có đủ thời gian công tác qui định nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Kỷ niệm chương.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

- Hồ sơ của cá nhân:

+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu 2A) đánh máy rõ ràng, không tẩy xóa.

+ Bản sao các quyết định (hoặc giấy chứng nhận) đạt danh hiệu thi đua.

IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

Hồ sơ nộp về  Hội đồng thi đua nhà trường (ông Lê Văn Đính)  trước ngày 09/02/2018 .

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu các khoa/ phòng triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" đúng theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường để được hướng dẫn giải quyết./.

Mẫu 2A

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”I/ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và Tên: Nam, Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc:

Chỗ ở hiện nay:

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT:

Ngày vào ngành GD&ĐT:

Ngày nghỉ hưu (Hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT):

Số năm công tác trong ngành GD&ĐT (chưa tính hệ số chuyển đổi): năm;

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ hoặc GVG:

+ CSTĐ cấp cơ sở: năm;

+ CSTĐ cấp tỉnh hoặc cấp bộ: năm;

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: năm;

Mức kỷ luật:

+ Ngày ký Quyết định kỷ luật:

+ Ngày ký Quyết định xoá kỷ luật:

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:   năm.

II/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC


Thời gian

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác

Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
CĐSP, Ngày   tháng     năm 2018

Người khai

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2 KHÓA NGÀY: 29/6/2019 - 18/06/2019
Thông báo về việc thay đổi thời gian ôn tập các lớp tiếng Anh A2, B1 - 04/06/2019
Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi và kiểm tra cấp chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao - 04/06/2019
Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi tiếng Anh A2, B1 - 03/06/2019
Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi tiếng Anh, tiếng Pháptheo khung năng lực 6 bậc dùng cho VIệt Nam - 03/06/2019
Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao 2019 - 25/04/2019
TB V/v đón tiếp sv nhập học, hệ ĐHLT, trúng tuyển năm 2018 tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh - 22/04/2019
Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao 2019 - 09/04/2019
Mẫu phiếu đăng ký dự thi, xét tuyển các ngành 2019 ! - 03/04/2019
TB khai giảng lớp bồi dưỡng CDNN giáo viên THCS hạng 2 và Mầm Non hạng 2 ! - 26/03/2019
1234567