THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2 KHÓA NGÀY: 29/6/2019

6/18/2019 10:54:31 AM

---------------

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2

KHÓA NGÀY:  29/6/2019

 

Nhà trường thông báo đến học viên đăng ký tham gia học các lớp tiếng Anh A2 về thời gian học, địa điểm học và nộp lệ phí học. Cụ thể như sau:

- Thời gian khai giảng và học: Bắt đầu 7 giờ 30 phút, ngày 29/6/2019

- Địa điểm học: Tại nhà học H (dãy khoa GDMN).

- Nộp lệ phí: Hạn chót học viên nộp lệ phí học buổi sáng ngày 29/6/2019

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Lê Quang Phú – Phòng Hành chính và Tổng hợp (ĐT: 0909062640)Các tin khác

Thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dảy biên cương" - 15/05/2020
Thông báo về các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hàng tháng" năm 2020 - 28/04/2020
Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh ở Việt Nam” - 14/05/2020
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - 30/03/2020
Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - 14/05/2020
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 - 20/03/2020
100 CÂU HỎI - ĐÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - 02/03/2020
CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH nCoV TRONG TRƯỜNG HỌC - 24/02/2020
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (LẦN 3) - 15/02/2020
Infographic của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại - 14/02/2020
12345678