Kế hoạch Giảng dạy nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên cơ sở GDĐH !

8/9/2016 1:59:08 PM

Kế hoạch Giảng dạy

                  ĐẠI HỌC HUẾ                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                           

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH  

NĂM 2016

- Tổng số: 80 học viên     

- Hình thức tổ chức giảng dạy: Học tập trung 01 lớp.

- Thời gian học: Học các ngày thứ 5, 6: Từ 18 giờ 00 đến 21 giờ 00

                           Học các ngày thứ2, 3, 4, 7 và Chủ nhật: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh - Địa chỉ: Ấp Ninh Trung – Xã Ninh Sơn  – Thị xã Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh

TT

Tên học phần

Số

Tín chỉ

Số tiết

Hình thức thi

Đơn vị

 giảng dạy

Giảng viên giảng dạy

Thời gian giảng dạy

Đối tượng học

LT

TL

I

Chương trình khung

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ĐH

1

10

10

Tiểu luận

ĐHSP Huế

PGS.TS Lê Công Triêm

Ngày 26 tháng 8 năm 2016 đến ngày 28 tháng 8 năm2016

Học viên học 10 TC, 15 TC, 20 TC

 

2

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

Tiểu luận

ĐHSP Huế

3

Nâng cao chất lượng tự học

3

30

30

Thi viết

ĐHSP Huế

PGS.TS Lê Công Triêm

Ngày 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 01 tháng 9 năm2016

Học viên học 15 TC, 20 TC

4

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

Tiểu luận

ĐHSP Huế

PGS.TS.Trần Thị Tú Anh

Ngày 09 tháng 9 năm 2016 đến ngày 10 tháng 9 năm2016

Học viên học 10 TC, 15 TC, 20 TC

5

Tâm lí học đại cương

2

15

30

Thi viết

ĐHSP Huế

PGS.TS.Trần Thị Tú Anh

Ngày 11 tháng 9 năm 2016 đến ngày 13 tháng 9 năm2016

Học viên học  20 TC

6

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

Tiểu luận

ĐHSP Huế

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Ngày 15 tháng 9 năm 2016 đến ngày 18 tháng 9 năm2016

Học viên học 10 TC, 15 TC, 20 TC

7

Giáo dục học đại cương

3

30

30

Thi viết

ĐHSP Huế

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Ngày 19 tháng 9 năm 2016 đến ngày 22 tháng 9 năm2016

Học viên học  20 TC

8

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

Tiểu luận

ĐHSP Huế

TS. Tôn Thất Dụng

Ngày 23 tháng 9 năm 2016 đến ngày 25 tháng 9 năm2016

Học viên học 10 TC, 15 TC, 20 TC

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

15

30

Thi viết

ĐHSP Huế

TS. Tôn Thất Dụng

Ngày 26 tháng 9 năm 2016 đến ngày 28 tháng 9 năm2016

Học viên học 15 TC, 20 TC

10

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

Tiểu luận

ĐHSP Huế

TS. Thái Quang Trung

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 đến ngày 02 tháng 10 năm2016

Học viên học 10 TC, 15 TC, 20 TC

II

Làm tiểu luận

Học viên làm bài tiểu luận thay thế thi học phần từ ngày 27/8/2016 đến ngày 06/10/2016

Học viên nộp bài tiểu luận  tại Phòng Giáo vụ  – Trường CĐSP Tây Ninh vào ngày 07/10/2016

III

Thi học phần

Từ ngày 08/10/2016 đến 09/10/2016

                                                                                                                                      Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 8  năm 2016

                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                             

                             Các tin khác

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT - 20/04/2017
Biểu mẫu đăng ký thi năng khiếu và phiếu đăng ký xét tuyển - 20/04/2017
Thông báo lịch học các lớp liên thông Đại học - 14/04/2017
Thông báo V/v xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 - 27/02/2017
Công văn Kế hoạch thi đua Giai đoạn 2 năm học 2016-2017 - 27/02/2017
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 - 27/02/2017
Kế hoạch thi đua giai đoạn 2 ! - 21/02/2017
BÌNH ĐẲNG GIỚI – NÊN PHÒNG HAY LO CHỐNG ? - 02/12/2016
Vận động ủng hộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra - 25/10/2016
Kế hoạch Giảng dạy NVSP dành cho Giảng viên cơ sở GDĐH (có điều chỉnh) - 09/09/2016
123