Thông báo lịch học các lớp liên thông Đại học

4/14/2017 10:31:57 AM

- trường Đại học Sư phạm Huế khóa học 2016 -2018

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - TRƯỜNG HỌC SƯ PHẠM HUẾ

KHÓA HỌC 2016 -2018

 

 

 

Thời gian:

 

Lớp

Môn học

Giảng viên giảng dạy

Ghi chú

Từ 15/04/2017

Đến 23/04/2017

Giáo dục Mầm non

Giáo dục tích hợp trong GD mầm non

GVC. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

 

Từ 15/04/2017

Đến 07/5/2017

Sư phạm Tin học

Lập trình Java

ThS. Trần Phong Vũ

 

Từ 22/04/2017

Đến 07/5/2017

Giáo dục Tiểu học

Cơ sở văn hóa Việt Nam

GVC. ThS. Nguyễn Thanh Nhàn

 

Từ 22/04/2017

Đến 07/05/2017

Sư phạm Toán học

Đại số tuyến tính 2

ThS. Nguyễn Hữu Phúc

 

Từ 22/04/2017

Đến 07/05/2017

Sư phạm Ngữ văn

Văn học nước ngoài trong nhà trường THPT

ThS. Dương Thị Diên Hồng

 

 

* Ghi chú: Các môn học tiếp theo các lớp sẽ tập trung học từ ngày 01/06/2017.Các tin khác