Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản

4/16/2018 9:21:14 AM

------------

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản)

 

Thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản giữa trường ĐHSP Huế và trường CĐSP Tây Ninh.

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo đến học viên đã đăng ký dự thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản về thời gian, địa điểm thi. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Bắt đầu từ 7giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (Tại các phòng máy tính của trường). Chi tiết liên hệ Thầy Lê Quang Phú (ĐT: 0909062640)

 Các tin khác

TB LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC LTĐH VỚI TRƯỜNG ĐHSP HUẾ K12 ! - 08/05/2018
Tb: Danh sách thí sinh đạt điều kiện cấp CC UDCNTT Cơ bản ! - 02/05/2018
Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản - 16/04/2018
Phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hình sự" năm 2018 ! - 26/02/2018
Hướng dẫn xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018 - 31/01/2018
Khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp - 04/01/2018
TB về việc khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và năm 2017 - 02/01/2018
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NGÀY 20/8/2017 - 07/09/2017
Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với SV hệ CQ - 30/08/2017
Thông tư quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên - 25/08/2017
1234