Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản

4/16/2018 9:21:14 AM

------------

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản)

 

Thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản giữa trường ĐHSP Huế và trường CĐSP Tây Ninh.

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo đến học viên đã đăng ký dự thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản về thời gian, địa điểm thi. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Bắt đầu từ 7giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (Tại các phòng máy tính của trường). Chi tiết liên hệ Thầy Lê Quang Phú (ĐT: 0909062640)

 Các tin khác