KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NGÀY 20/8/2017

9/7/2017 4:22:54 PM

KẾT QUẢ ĐẠT 100% (12/27 Đạt B2)

ST T

Số

 báo danh

Họ tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm

ĐTB

Kết quả

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

78207

Lâm Quốc Anh

05/08/1997

Tây Ninh

7,0

8,0

7,5

6,0

7,0

B2

2

78208

Trần Tú Anh

06/04/1997

Tây Ninh

4,0

5,5

3,5

5,0

4,5

B1

3

78209

Phạm Thị Ngọc Cầm

1981

Tây Ninh

5,0

5,5

3,0

6,0

5,0

B1

4

78210

Nguyễn Trường Chinh

21/01/1974

Tây Ninh

6,5

6,0

7,5

6,0

6,5

B2

5

78211

Lê Nguyễn Đoàn

16/06/1995

Tây Ninh

3,5

5,0

6,5

5,0

5,0

B1

6

78212

Lò Thị Xuân Dung

16/12/1983

Sơn La

4,0

4,0

4,5

3,0

4,0

B1

7

78213

Nguyễn Thị Hoài Ghi

12/07/1982

Tây Ninh

3,5

6,0

4,0

6,0

5,0

B1

8

78214

Võ Thị Mỹ Hiền

10/10/1988

Tây Ninh

5,0

5,5

5,0

5,5

5,5

B1

9

78215

Nguyễn Thị Hiền

11/05/1979

Thái Nguyên

5,0

4,5

4,5

4,5

4,5

B1

10

78216

Nguyễn Thị Diễm Hương

08/05/1997

Tây Ninh

6,5

7,0

5,5

7,0

6,5

B2

11

78217

Văn Trần Quế Lâm

23/04/1997

Tây Ninh

7,0

8,0

6,0

6,5

7,0

B2

12

78218

Ngô Thị Mỹ Phụng

04/11/1996

Tây Ninh

6,0

6,0

5,5

4,5

5,5

B1

13

78219

Lê Minh Phương

05/01/1997

Tây Ninh

5,5

5,5

3,5

4,0

4,5

B1

14

78220

Trần Thị Phương

24/04/1980

Tây Ninh

8,5

6,5

8,0

6,5

7,5

B2

15

78221

Nguyễn Thị Bé Phương

24/04/1992

Tây Ninh

5,0

6,0

7,0

6,0

6,0

B2

16

78222

Lê Thị Kim Quyên

29/10/1997

Tây Ninh

6,5

7,0

5,5

6,5

6,5

B2

17

78223

Châu Thị Son

12/09/1997

Tây Ninh

5,5

5,0

6,0

7,0

6,0

B2

18

78224

Đỗ Hồng Sơn

21/10/1967

Tây Ninh

7,0

8,5

9,0

7,0

8,0

B2

19

78225

Tô Thanh Tài

19/07/1984

Tây Ninh

7,0

9,0

8,5

7,0

8,0

B2

20

78226

Nguyễn Tiến Tân

26/11/1984

Tây Ninh

5,0

7,5

4,0

6,0

5,5

B1

21

78227

Nguyễn Thị Ngọc Thu

18/11/1996

Tây Ninh

7,0

5,5

4,0

6,0

5,5

B1

22

78228

Bùi Thị Thương

25/10/1987

Tây Ninh

4,0

6,0

4,0

7,0

5,5

B1

23

78229

Lê Thị Trúc

05/06/1997

Tây Ninh

5,0

7,0

4,5

5,5

5,5

B1

24

78230

Vương Thị Cẩm Tú

22/12/1992

Tây Ninh

4,5

4,5

4,0

6,5

5,0

B1

25

78231

Lê Thanh Tú

05/04/1995

Tây Ninh

5,5

8,0

5,0

6,0

6,0

B2

26

78232

Tô Thanh Tú

09/03/1983

Tây Ninh

7,0

9,0

9,0

7,0

8,0

B2

27

78233

Hoàng Lê Hải Yến

18/03/1994

Tây Ninh

7,0

6,0

2,0

5,0

5,0

B1Các tin khác

Thông báo Chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng anh - 11/06/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi và kiểm tra cấp CC CNTT CB và NC ! - 14/06/2018
Mẫu thành tích thi đua ! - 31/05/2018
TB: Về việc nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22/4/2018 ! - 14/06/2018
Mẫu bản thành tích xét thi đua ! - 24/05/2018
TB LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC LTĐH VỚI TRƯỜNG ĐHSP HUẾ K12 ! - 08/05/2018
Tb: Danh sách thí sinh đạt điều kiện cấp CC UDCNTT Cơ bản ! - 02/05/2018
Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản - 16/04/2018
Phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hình sự" năm 2018 ! - 26/02/2018
Hướng dẫn xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018 - 31/01/2018
12345