TB LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC LTĐH VỚI TRƯỜNG ĐHSP HUẾ K12 !

5/8/2018 9:14:10 AM

--------

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC


LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ


KHÓA 12 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH


ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC+ Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học tại phòng Đào tạo và Bồi dưỡng (từ ngày 8/5/2018 đến ngày 31/5/2018).


+ Thời gian nhập học: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2018.Các tin khác

TB LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC LTĐH VỚI TRƯỜNG ĐHSP HUẾ K12 ! - 08/05/2018
Tb: Danh sách thí sinh đạt điều kiện cấp CC UDCNTT Cơ bản ! - 02/05/2018
Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản - 16/04/2018
Phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hình sự" năm 2018 ! - 26/02/2018
Hướng dẫn xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018 - 31/01/2018
Khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp - 04/01/2018
TB về việc khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và năm 2017 - 02/01/2018
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NGÀY 20/8/2017 - 07/09/2017
Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với SV hệ CQ - 30/08/2017
Thông tư quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên - 25/08/2017
1234