LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021

9/10/2021 12:36:35 PM

--------

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

13/9/2021

- Các lớp khóa 44,45 học trực tuyến theo thời khóa biểu;

- 8 giờ 30: Triển khai Quyết định nghỉ hưu thầy Huỳnh Văn Mẫn (phòng họp - TP theo thư mời)

- Thực hiện công tác phòng phòng dịch Covid-19 (tuyên truyền, XD kế hoạch, báo cáo…)

Thứ Ba

14/9/2021

-  9 giờ 00: Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 9/2021

- Xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2021-2022.

Thứ Tư

15/9/2021

- 9 giờ 00: Họp Tổ phòng chống Covid-19 (Phòng họp - TP: theo quyết định)

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua (trực tuyến);

- 14 giờ 30: Họp Hội đồng tuyển sinh (trực tuyến);

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về tình hình CB,GV,NV và SV bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thứ Năm

16/9/2021

 

- Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 ngành GDMN lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Thứ Sáu

17/9/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

 

Thứ Bảy

18/9/2021

Nghỉ

Chủ Nhật

19/9/2021

Nghỉ

Ghi chú

 

 Các tin khác