Lịch công tác từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020

12/20/2020 7:50:26 PM

---

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

21/12/2020

- Sinh viên khóa 45 học theo TKB.

- Trả lời ý kiến đối thoại SV.

- Nhận hồ sơ BD CDNN (cả tuần).

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

Thứ Ba

22/12/2020

- Báo cáo định kì tháng 12/2020.

- Tổng hợp đăng ký thi đua SV.

- Hạn chót nhận bài thu hoạch 2 lớp BDCDNN (THCS 2, MN 2).

 

Thứ Tư

23/12/2020

- Tập hợp, điều chỉnh và hoàn thiện Quy chế làm việc đối với giảng viên CĐSPTN.

- Hoàn thành đăng ký tổng quỹ lương năm 2021.

 

Thứ Năm

24/12/2020

- 8 giờ 40: Họp xét thâm niên nhà giáo năm 2021 (TP: theo QĐ).

 

Thứ Sáu

25/12/2020

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Báo cáo Sở LĐTB-XH về kết quả đào tạo nghề năm 2020.

- Chuẩn bị thi học kỳ I khóa 43, 44.

- Hạn chót nộp danh sách giảng viên chấm thi khóa 43, 44.

- 13 giờ 45: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH và chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp (Giảng đường- TP: Toàn thể CB, GV, NV nhà trường).

Thứ Bảy

26/12/2020

Các lớp ĐHLT học theo kế họach.

Chủ Nhật

27/12/2020

Như trên

 

 Các tin khác