THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2 KHÓA NGÀY: 29/6/2019

6/18/2019 10:54:31 AM

---------------

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2

KHÓA NGÀY:  29/6/2019

 

Nhà trường thông báo đến học viên đăng ký tham gia học các lớp tiếng Anh A2 về thời gian học, địa điểm học và nộp lệ phí học. Cụ thể như sau:

- Thời gian khai giảng và học: Bắt đầu 7 giờ 30 phút, ngày 29/6/2019

- Địa điểm học: Tại nhà học H (dãy khoa GDMN).

- Nộp lệ phí: Hạn chót học viên nộp lệ phí học buổi sáng ngày 29/6/2019

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Lê Quang Phú – Phòng Hành chính và Tổng hợp (ĐT: 0909062640)Các tin khác