Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018

5/11/2018 2:39:32 PM

---------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

14/5/2018

-       Tuyên truyền tăng cường bảo đảm ATGT, đánh bạc qua mạng cho SV.

-    Tổ chức thi học kỳ II khóa 40 (các buổi sáng trong tuần)

-    Họp đảng ủy thường kỳ

-    Tiếp tục nhận hồ sơ đăng kí tuyển sinh 2018 và  lớp BD chuẩn CDNN  (cả tuần)

Thứ Ba

15/5/2018

-    Báo cáo môi trường Giáo dục an toàn lành mạnh, an toàn thực phẩm và vệ sinh trường học.

 

Thứ Tư

16/5/2018

-    Báo cáo ATGT, ANTT, phổ biến GDPL 6 tháng đầu năm 2018

-    Hạn chót các Phòng, Khoa đánh giá viên chức năm học 2017-2018.

Thứ Năm

17/5/2018

-    Các Phòng, Khoa  tổ chức kiểm tra Hồ sơ chuyên môn học kỳ II.

-    Kiểm tra CSVC

Thứ Sáu

18/5/2018

-       Hạn chót nộp đánh giá viên chức các đơn vị năm học 2017-2018 về phòng TC-CTSV

-       Hội ý BGH 

-    Hạn chót các khoa nộp đề thi khóa 41 về phòng KT-KĐCLGD

Thứ Bảy

19/5/2018

 

Chủ Nhật

20/5/2018

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác