Lịch công tác tuần từ ngày 29/3/2021 đến 04/4/2021

3/29/2021 7:40:03 AM

Lịch công tác

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/03/2021 đến 04/4/2021

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

29/03/2021

- Nhận hồ sơ thực tập năm 2.

- Kiểm tra nề nếp sinh viên.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

Thứ Ba

30/03/2021

- 8 giờ 40: Họp Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng  năm 2021.

- Tiếp tục nhận hồ sơ thực tập năm 2.

- Phối hợp báo cáo về Đề án tuyển sinh theo công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH của BGDĐT.

Thứ Tư

31/03/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

- 14 giờ: Họp Đảng ủy rà soát, xây dựng quy hoạch cấp ủy.

- 15 giờ: Họp về sắp xếp lại tổ chức đơn vị. (TP: ĐU + BGH + Trưởng Phòng TC&CTSV + Chủ tịch Công đoàn).

Thứ Năm

01/4/2021

- 8 giờ 40: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của CSTĐ. (TP: theo thông báo).

-Tham dự tổng kết TTSP ĐHLT SP Âm nhạc theo thư mời.

- Hạn chót các phòng khoa nộp biên bản kết thúc công khai tài sản thu nhập về phòng TC-CTSV.

Thứ Sáu

02/4/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- 8 giờ 40: Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát xây dựng quy hoạch cấp ủy (TP: ĐU + BGH + Chủ tịch Công đoàn + Bí thư Đoàn thanh niên + Bí thư và P. Bí thư các chi bộ)

- Hạn chót báo cáo Sở theo yêu cầu Công văn 961/SGĐT-TCCB.

- 14 giờ: Thắp lửa yêu nghề cho sinh viên (TP: Sinh viên khóa 45 khoa GDMN _ Giảng đường).

Thứ Bảy

03/4/2021

- 7 giờ: Dự lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. (TP: 80 sinh viên_địa điểm: Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh_ trước Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh).

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

04/4/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác