Thông báo về việc tuyển sinh du học tại Đài Loan.

12/6/2018 2:06:46 PM

------------
TS_DuHoc_ÐaiLoan001.jpgTS_DuHoc_ÐaiLoan002.jpg


* Các khoản phí trong thời gian học tại trường Đại học Khoa học kỹ thuật Minh Tân, xem bảng biểu đính kèm sau ./


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác