Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019

6/14/2019 9:30:46 AM

--------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

17/6/2019

- Các lớp ĐHLT học theo lịch

- Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng 2019.

- 8g40: Họp Ban chấp hành công đoàn (xét thi đua).

- Tiếp tục nhận hồ sơ: Bồi dưỡng chuẩn CDNN; Tuyển sinh năm 2019 ngoài SP và Năng khiếu SP, ĐHLT VLVH, đào tạo thạc sĩ  (cả tuần).

Thứ Ba

18/6/2019

- 7g: Họp Ban coi thi tốt nghiệp và tiến hành thi môn Lý luận chính trị.

- 13g30: Họp ban coi thi tốt nghiệp  và tiến hành thi môn Kiến thức cơ sở.

Thứ Tư

19/6/2019

- 7g: Họp Ban coi thi tốt nghiệp và tiến hành thi môn Kiến thức chuyên ngành.

- Dự trữ thi.

Thứ Năm

20/6/2019

- Ban chấm thi tốt nghiệp và làm việc.

 

Thứ Sáu

21/6/2019

- Hội ý BGH.

- 8g: Sinh hoạt qui chế thi THPT Quốc gia năm 2019. (Tp: CBGV theo danh sách phân công - địa điểm: Phòng họp dãy nhà Thư viện).

 

- Hạn chót các Khoa, Phòng nộp kê khai giờ dạy và bảng tổng hợp giờ dạy năm học 2018-2019.

- Lớp bồi dưỡng CDNN THPT nộp bài thu hoạch cuối khoá về phòng Đào tạo và bồi dưỡng.

Thứ Bảy

22/6/2019

 

 

Chủ Nhật

23/6/2019

- CBGV coi thi THPT tập trung tại trường CĐSP Tây Ninh đi coi thi (thời gian tập trung do phó các điểm thi thông báo).

           

 File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác