Kết quả thi tuyển sinh 2019 các môn năng khiếu ngành SP Âm nhạc và ngành SPMN !

7/11/2019 9:50:06 AM

------------

* Điểm thi tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc
Diem TS NK Am nhac 1.jpg
TS nang khieu SPMN 1.jpg
TS nang khieu SPMN 2.jpg

* Điểm thi tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non TS nang khieu SPMN 3.jpg

TS nang khieu SPMN 4.jpgTS nang khieu SPMN 5.jpgCác tin khác