Lịch công tác tuần từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

11/25/2019 7:11:39 AM

-----

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

25/11/2019

-     Chào cờ.

-     Các phòng, khoa nộp danh sách nâng lương, phụ cấp và nâng lương trước hạn 2020.

-    Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN, LTĐH.

-    13 giờ 50: phối hợp với Công ty Hòa Bình Minh tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông .

Thứ Ba

26/11/2019

 -  Hạn chót nhận bài thu hoạch cuối khóa lớp BDCDNN Mầm non hạng III.

- 13giờ 45: Tổ chức tập huấn “ Kỹ năng lập mục tiêu kế hoạch và phương pháp học tập tích cực” tại giảng đường. Thành phần: Sinh viên khóa 44.

Thứ Tư

27/11/2019

- Họp Hội đồng xét nâng lương, phụ cấp năm 2020 (theo QĐ)

- 8giờ: Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình các lớp năm I (Khoa GD Nghề + Ngoại ngữ + Bộ môn chung)

- Các chi bộ họp đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm 2019.

Thứ Năm

28/11/2019

- 8giờ: Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình các lớp năm I (Khoa GD Phổ thông + GD Mầm non)

- 15 giờ: Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022. (Trù bị)

- Các chi bộ họp đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm 2019.

Thứ Sáu

29/11/2019

- Hội ý Ban giám hiệu.

- Báo cáo hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

-   13 giờ 30: Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022. (Chính thức)

-   15 giờ 30 Triển khai quyết định nghỉ hưu Ông Bùi Bá Tường.

-   Hạn chót nộp kê khai tài sản, thu nhập 2019.

Thứ Bảy

30/11/2019

- Lớp bồi dưỡng CDNN THPT hạng II học theo lịch.

- Các lớp liên kết đại học  học theo lịch.

Chủ Nhật

01/12/2019

- Lớp bồi dưỡng CDNN THPT hạng II học theo lịch.

- Các lớp liên kết Đại học  học theo lịch.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác