Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

1/11/2019 10:17:49 AM

---------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

14/01/2019

- Tổ chức chấm thi học phần khoá 43 theo phân công (từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 5).

- Tổng hợp, báo cáo góp ý Luật Giáo dục (sửa đổi) về Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức thi, giám sát thi giữa học phần các lớp Mầm non khóa 43.

 

Thứ Ba

15/01/2019

- 7g30: Họp Đảng ủy

- Giám sát việc trang bị thư viện.

Thứ Tư

16/01/2019

- Triển khai công tác thực tập tập trung năm 2019.

 

Thứ Năm

17/01/2019

 

- 14g: Sinh hoạt các đoàn thực tập tập trung năm 2019.

 

Thứ Sáu

18/01/2019

- Hội ý BGH.

- 13g30: Triển khai học tập chuyên đề 2019 (Giảng đường, Tp: Toàn thể CBGV, nhân viên dự).

- Họp toàn Đảng bộ cuối năm 2018.

 

Thứ Bảy

19/01/2019

- Các lớp BD CCDNN học theo lịch.           

           

 

Chủ Nhật

20/01/2019

- Các lớp BD CCDNN học theo lịch.

 

 File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác