Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018

3/2/2018 9:00:58 AM

-------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

05/3/2018

- Các đoàn thực tập ra quân

-Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký bồi dưỡng các lớp CDNN

-  Báo cáo quý 1/2018 về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về Sở GD&ĐT

-  Hoàn thành hồ sơ nghiệm thu đề tài  NCKH  báo cáo Sở GD&ĐT.

Thứ Ba

06/3/2018

-  Kiểm tra các phòng máy tính

-  Tổ chức chấm thi lại khóa 42

Thứ Tư

07/3/2018

-  8g45 Họp định kỳ công tác tháng 3/2018 (phòng họp - TP: BGH + Trưởng các phòng, khoa)

-   Kiểm tra cơ sở vật chất, điện, nước, KTX

Thứ Năm

08/3/2018

- Thăm và kiểm tra các đoàn thực tập (theo phân công)

-  14g Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Giảng đường) -TP: Toàn thể CB,GV, NV dự

Thứ Sáu

09/3/2018

-  Hội ý Ban Giám hiệu

 

- Hoàn thành đề cương chi tiết các học phần của các ngành ngoài sư phạm

Thứ Bảy

10/3/2018

-  Các lớp bồi dưỡng CDNN và CNTT , TTCM MN học theo lịch

- Các lớp bồi dưỡng CDNN và CNTT , TTCM MN học theo lịch

Chủ Nhật

11/3/2018

-  Các lớp bồi dưỡng CDNN học theo lịch

-  Các lớp bồi dưỡng CDNN học theo lịch

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác