TB V/v đón tiếp sv nhập học, hệ ĐHLT, trúng tuyển năm 2018 tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

4/22/2019 2:00:12 PM

----------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

THÔNG BÁO

V/v đón tiếp sinh viên nhập học, hệ đại học liên thông, trúng tuyển năm 2018

Tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

 


Căn cứ Công văn số 799/ĐHSP-CTSV ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc đón tiếp sinh viên nhập học, hệ đại học liên thông, trúng tuyển năm 2018 của trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế;

            Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo đến tất cả các sinh viên đã trúng tuyển ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non như sau:

1.   Thời gian nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học: Từ  22/4/2019 đến 11/5/2019.

2.   Thời gian nhập học: Lúc 7 giờ 30, ngày 11 tháng 5 năm 2019.

3.   Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

            Mọi chi tiết xin liên lạc theo địa chỉ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng – Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, điện thoại: 0276.3624360.Các tin khác