Kết quả thi tuyển sinh 2019 các môn năng khiếu ngành SP Âm nhạc và ngành SPMN !

7/11/2019 9:50:31 AM

---------------


* Điểm thi tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc


Diem TS NK Am nhac 1.jpgDiem TS NK Am nhac 2.jpg

* Điểm thi tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Mầm Non


TS nang khieu SPMN 1.jpgTS nang khieu SPMN 2.jpgTS nang khieu SPMN 3.jpgTS nang khieu SPMN 4.jpgTS nang khieu SPMN 5.jpgCác tin khác