Lịch công tác tuần từ ngày 9/12/2019 đến 15/12/2019

12/6/2019 8:38:57 PM

----

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09/12/2019 đến 15/12/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

09/12/2019

Báo cáo liên kết đào tạo năm 2019 về Sở GD&ĐT.

-     8 giờ 40 Hội ý về thực hiện tự chủ (TP: BGH, Lãnh đạo Phòng HCTH, TC&CTSV, Kế toán)

-    Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN, LTĐH.

 

 

Thứ Ba

10/12/2019

 -  Sinh viên tham gia thi theo thông báo.

- Các chi bộ họp thường kỳ.

 

Thứ Tư

11/12/2019

- 8 giờ 40 Họp thường kỳ.

 

- 14h đối thoại sinh viên lần 1 năm học 2019-2020 (tại Giảng đường).

Thứ Năm

12/12/2019

- Báo cáo kết quả đào tạo nghề năm 2019 về Sở GD&ĐT.

-  14 giờ Họp Đảng ủy

 

Thứ Sáu

13/12/2019

- Hội ý Ban giám hiệu.

- Báo cáo về việc khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao.

Thứ Bảy

14/12/2019

- 7 giờ phối hợp ĐH Nghệ thuật Huế tổ chức thi tuyển ngành SP Mỹ thuật khóa 2019-2012.

- 9 giờ phối hợp ĐH SP Huế tổ chức lễ tốt nghiệp ngành GD Tiểu học và GD Mầm non khóa 12.

- Các lớp liên kết đại học, CDNN học theo lịch.

Chủ Nhật

15/12/2019

- 7 giờ phối hợp ĐH Nghệ thuật Huế tổ chức thi tuyển ngành SP Mỹ thuật khóa 2019-2012.

- 7giờ Phối hợp ĐH SP Huế tổ chức thi chứng chỉ CNTT cơ bản.

- Các lớp liên kết Đại học, CDNN học theo lịch.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác