TB LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC LTĐH VỚI TRƯỜNG ĐHSP HUẾ K12 !

5/8/2018 9:14:10 AM

--------

THÔNG BÁO LỊCH HỌC VÀ NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC


LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ


KHÓA 12 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH


ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC+ Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học tại phòng Đào tạo và Bồi dưỡng (từ ngày 8/5/2018 đến ngày 31/5/2018).


+ Thời gian nhập học: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2018.Các tin khác