Lịch công tác tuần từ ngày 22/05/2017 đến 28/05/2017

5/22/2017 9:42:29 AM

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/05/2017 đến 28/05/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

22/05/2017

-         Tổ chức và giám sát thi HK II khóa 39 (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6)

 

-         Phòng KT&ĐBCLGD nhận đề thi HP K40, 41

Thứ Ba

23/05/2017

-         8g40 Hội ý về chương trình đào tạo các ngành NSP (Tp: BGH + tổ biên soạn)

-         Kiểm tra CSVC

Thứ Tư

24/05/2017

-         8g40 Hội ý về nghiệm thu ngân hàng đề thi (BGH + Lãnh đạo phòng Khảo thí + Lãnh đạo phòng Đào tạo)

-         Báo cáo công tác ATGT, ANTT, PBGD pháp luật 6 tháng đầu năm 2017

-         Các phòng, khoa, tổ trực thuộc gởi danh sách GV coi thi K40, 41 (Phòng KT&ĐBCLGD)

Thứ Năm

25/05/2017

-     Hoàn chỉnh kỷ yếu Hội thảo khoa học SV năm học 2016-2017

-         14g00 Tổ chức tổng kết công tác thực tập tập trung năm học 2016-2017 (Tp: Ban chỉ đạo + các trưởng đoàn thực tập)

Thứ Sáu

26/05/2017

-     Hội ý BGH

-         15g00 Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 (phiên trù bị)

-         16g00 Triển khai QĐ nghỉ hưu cho GV Nguyễn Ngọc Hiền (Phòng họp)

-         Chuẩn bị thi học phần lớp ĐHLT SP Mỹ thuật

Thứ Bảy

27/05/2017

-         7g15 Tổ chức thi HP lớp ĐHLT SP Mỹ thuật

-         7g30 Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019 (Giảng đường)

-         13g45 Tổ chức thi HP lớp ĐHLT SP Mỹ thuật

Chủ Nhật

28/05/2017

-         7g15 Tổ chức thi HP lớp ĐHLT SP Mỹ thuật

-         13g45 Tổ chức thi HP lớp ĐHLT SP Mỹ thuật


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác