DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CQ NĂM 2018 !

8/8/2018 2:24:32 PM

-----------LUUYB.jpg

KẾT QUẢ TUYỂN SINH THEO ĐIỂM - ĐỢT 1

+ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM - ĐỢT 1 (XÉT THEO KQ THI THPT QUỐC GIA)


Dot1_KQTS_chitieu001.jpgDS_CQ_nganhSP_Dot1001.jpgDS_CQ_nganhSP_Dot1003.jpgDS_CQ_nganhSP_Dot1004.jpgDS_CQ_nganhSP_Dot1005.jpgDS_CQ_nganhSP_Dot1006.jpg

+ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM - ĐỢT 1 (XÉT THEO KQ HỌC BẠ)
Dot1_KQTS_SP_chitieuLai(HB)002.jpgDot1_KQTS_SP (HocBa)_Lai001.jpg
+ KẾT QUẢ TUYỂN SINH THEO ĐIỂM - ĐỢT 1 - NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

Dot1_KQTS_NSP_chitieuLai001.jpg

+ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM - ĐỢT 1 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dot1_KQTS_NSP_CNTT001.jpg
+ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM - ĐỢT 1 - NGÀNH TIẾNG ANH

Dot1_KQTS_NSP_TiengAnh001.jpgDot1_KQTS_NSP_TiengAnh002.jpg

+ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM - ĐỢT 1 - NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG


Dot1_KQTS_NSP_QTVP001.jpgDot1_KQTS_NSP_QTVP002.jpgCác tin khác