Lịch công tác tuần từ ngày 15/05/2017 đến 21/05/2017

5/12/2017 8:39:18 AM

.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/05/2017 đến 21/05/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/05/2017

- Báo cáo nhu cầu đội ngũ CB, GV năm học 2017-2018 về Sở GD&ĐT

- Tiếp tục phát phiếu đăng ký xét tuyển ngành NSP và năng khiếu ngành GDMN (cả tuần)

Thứ Ba

16/05/2017

-  8g40 Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo, thư ký Hội thảo Khoa học sinh viên (Tp: Theo QĐ)

- Hạn chót các khoa, tổ trực thuộc gởi danh sách GV coi thi K39 (gởi về phòng KT-ĐBCLGD)

Thứ Tư

17/05/2017

- Kiểm tra nề nếp giảng dạy

-  Phát hành QĐ bổ nhiệm và chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp cho CB, GV

- 14g Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo (Tp: Theo QĐ)

Thứ Năm

18/05/2017

- Chuẩn bị CSVC cho Hội thảo KHSV

- 13g30 Tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên (Giảng đường – Tp: sinh viên K40, 41 dự)

Thứ Sáu

19/05/2017

- Hội ý BGH

-Tham gia thi văn nghệ - thể thao khối các trường CĐ TCCN, dạy nghề Tỉnh

-13g30 Tổ chức Hội thi Tuổi trẻ SP nói không với tệ nạn Xã Hội (Tp: sinh viên K40, 41)

-  Chuẩn bị thi học phần lớp ĐHLT SP Mỹ thuật

Thứ Bảy

20/05/2017

- 7g15 Tổ chức thi học phần lớp ĐHSP Mỹ thuật

 

-13g45 Tổ chức thi học phần lớp ĐHSP Mỹ thuật

 

Chủ Nhật

21/05/2017

 

 

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác